Б.С. Камалиевті «Ремлокомотив» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-төрағасы қызметіне сайлау туралы

Создано: 27.05.2016 | 15:00
Обновлено: 12.10.2016 | 23:40
Категории: Корпоративтік оқиғалар Ключевые слова: Директорлар кеңесі
Б.С. Камалиевті «Ремлокомотив» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-төрағасы қызметіне сайлау туралы

Акционерлік қор органы құрамын сайлау (тағайындау) не өзгерту туралы ақпарат

Ақпарат
1) шешім қабылдаған акционерлік қоғам орнаны атауын көрсете отырып, акционерлік қоғам органы құрамын сайлау (тағайындау) не өзгерту туралы шешім қабылданған күн:
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Басқарма отырысының 2016 жылғы 27 мамырдағы №02/18 хаттамасы;
2) құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген акционерлік қоғамның атауы:
Директорлар кеңесі;
3) акционерлік қоғам органының құрамындағы өзгеріс мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда):
шығарылды – Шақшақбаев В.Ш.
тағайындалды – Камалиев Б.С.;
4) акционерлік қоғам органы құрамына кірген әрбір тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) көрсетіле отырып, акционерлік қоғамға енгізілген өзгерістер көрсетіле отырып оның құрамы:
Төраға – Камалиев Б.С.
Директорлар кеңесінің мүшелері – Волчкова Е.Ю., Александров В.Н.;
5) акционерлік қоғам директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беру акцияларының акцонерлік қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:
жоқ;
6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған) мүшесіне еншілес ұйымдардағы тиесілі дауыс беру акцияларының (жарғылық капиалға қатысу үлесінің) осы ұйымдарда орналастырылған акциялардың жалпы санына (жарғылық капиталдағы қатысу үлесіне) пайыздық қатынасы:
жоқ.