«Локомотивжөндеу» АҚ-ның 25% қатысу үлесін «Электровоз құрастыру зауыты» ЖШС-ның жарғылық капиталында сату туралы

Создано: 17.03.2016 | 18:11
Обновлено: 17.03.2016 | 18:19
«Локомотивжөндеу» АҚ-ның 25% қатысу үлесін «Электровоз құрастыру зауыты» ЖШС-ның жарғылық капиталында сату туралы «Локомотивжөндеу» АҚ-ның 25% қатысу үлесін «Электровоз құрастыру зауыты» ЖШС-ның жарғылық капиталында сату туралы «Локомотивжөндеу» АҚ-ның 25% қатысу үлесін «Электровоз құрастыру зауыты» ЖШС-ның жарғылық капиталында сату туралы

ALSTOM Transport Holdings B.V.-мен «Локомотивжөндеу» АҚ-ның 25% қатысу үлесін «Электровоз құрастыру зауыты» ЖШС-ның жарғылық капиталында сатып алу-сату шартқа қол қою жолымен «Локомотивжөндеу» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы.

1. Акционерлiк қоғамы органының мәміленi iске асыру туралы шешiм қабылдау күнi:

  • «Локомотив жөндеу» АҚ Директорлар кеңесі 2015 жылғы 28 мамырдағы №27 шешімі.

2. Мәміле жасасу мәні болып табылатын мүліктің құны:

  • 20 000 000 Евро.

3. Мәміле жасасу мәні болып табылатын мүлік құнын соңғы бағалау күні:

  • 2015 жыл 12 мамыр.

4. Мәміле жасасу мәні болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамы активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы:

  • 0,0015%.

5. Мәміленің негізгі маңызды шарттары:

  • ALSTOM Transport Holdings B.V.-ның «Локомотивжөндеу» АҚ-ның 25% қатысу үлесін «Электровоз құрастыру зауыты» ЖШС-ның жарғылық капиталында ие болуы.

6. Мәміле жасалған күн:

  • 2016 жылғы 8 ақпандағы №10-ЦРТ шарты.